I will mention you on DANH SÁCH CÁC NGANH NGHÊ KINH DOANH CỦA TỔNG KHO 3M for $1

CREATED THURSDAY APRIL 22 2021, IN BUSINESS

 

Tổng kho 3M là thành viên của "Công ty cổ phần thương mại CTN Việt Nam" - đại lý phân phối các sản phẩm 3M về bảo hộ lao động và vệ sinh công nghiệp

 

Liên hệ với chúng tôi:

55 Nhuệ Giang, Tân Hội, Đan Phượng, Hà Nội

0983458696

tongkho3m@gmail.com

Các sản phẩm mà Tổng Kho 3M cung cấp:

 • Sản phẩm bảo hộ lao động bao gồm: Khẩu trang 3M, mặt nạ phòng độc 3M, phin lọc 3M, tấm lọc 3M, găng tay bảo hộ 3M, kính bảo hộ 3M, mũ bảo hộ 3M, nút bịt tai 3M, quần áo bảo hộ 3M…

 • Các dụng cụ và thiết bị vệ sinh công nghiệp và tiêu dùng: Hóa chất tẩy rửa 3M, khăn lau 3M, các miếng pad chà sàn 3M, miếng chùi rửa 3M, thảm 3M, vật liệu thấm hút và chống tràn hóa chất 3M…

 • DANH SÁCH CÁC NGANH NGHÊ KINH DOANH CỦA TỔNG KHO 3M

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-chui-rua-va-khan-lau-3m

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-danh-san-3m

  https://tongkho3m.com/danh-muc/phim-cach-nhiet-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/tham-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/tham-hut-chong-tran-hoa-chat-3m

  https://tongkho3m.com/danh-muc/ao-phan-quang-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/bang-keo-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/gang-tay-da-dung-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m

  https://tongkho3m.com/danh-muc/khau-trang-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/kinh-bao-ho-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mat-na-phong-doc-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/chat-phu-bao-ve-san/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/chat-rua-kinh/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/chat-tay-rua-danh-cho-khu-vuc-tiep-xuc-thuc-pham/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/dung-dich-cham-soc-tham/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/dung-dich-dung-cho-thep-khong-gi/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/dung-dich-tay-san/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/khu-mui/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/khu-trung/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/tay-rua-da-nang/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/tay-rua-phong-tam/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/hoa-chat-tay-rua-3m/tay-trung/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-chui-rua-va-khan-lau-3m/chui-rua-manh

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-chui-rua-va-khan-lau-3m/chui-rua-trung-binh-3m/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-chui-rua-va-khan-lau-3m/chui-rua-nhe/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-chui-rua-va-khan-lau-3m/mieng-co-mem/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-danh-san-3m/boc-san/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-danh-san-3m/cha-san/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-danh-san-3m/danh-bong-san/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/mieng-danh-san-3m/lam-sach-san/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/tham-hut-chong-tran-hoa-chat-3m/da-dung/

  https://tongkho3m.com/danh-muc/tham-hut-chong-tran-hoa-chat-3m/hoa-chat/

   

  DANH SÁCH SẢN PHẨM CỦA TỔNG KHO 3M

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-boc-san-3m-7100

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-boc-san-3m-7200

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-boc-san-3m-7300

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-cha-san-3m-blue-cleaner-5300/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-3m-scotch-brite-surface-preparation/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-lam-sach-san-3m-5000

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-lam-sach-san-3m-5100

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-lam-sach-san-3m-4100-white-super-polish

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-danh-bong-san-3m-3600-eraser-bunish/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-pad-danh-bong-san-3m-3500-natural-blend-tan/

  https://tongkho3m.com/san-pham/nuoc-lau-kinh-3m-glass-cleaner-and-protector

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-lau-kinh-3m-1l-glass-cleaner-and-protector

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-lau-kinh-3m-17l-glass-cleaner-and-protector/

  https://tongkho3m.com/san-pham/chai-tay-sach-va-danh-bong-inox-thep-khong-gi-3m-stainless-stell-polish/

  https://tongkho3m.com/san-pham/chai-tay-rua-bao-ve-inox-thep-khong-gi-3m-stainless-steel-cleaner-and-protector-scotchgard

   

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-khu-trung-3m-hb-quat-disinfectant-cleaner-25p/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-khu-trung-3m-4l-bathroom-disinfectant-cleaner/

   

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-khu-trung-3m-15l-non-acid-disinfectant-bathroom/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-khu-trung-3m-5l-quat-disinfectant-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-khu-trung-3m-23l-neutral-quat-disinfectant-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-khu-trung-3m-25l-hb-quat-disinfectant-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-khu-trung-3m-18h-phenolic-disinfecting-and-cleaning/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-trung-3m-16l-sanitizer/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-3m-7l-food-service-degreaser/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tay-can-canxi-xa-phong-ri-set-3m-creme-cleanser

  https://tongkho3m.com/san-pham/nuoc-tay-rua-bon-cau-3m-acid-bowl-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/dung-dich-tay-rua-phong-ve-sinh-3m-phosphoric-acid-resroom-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/dung-dich-tay-rua-manh-phong-tam-3m-heavy-duty-bowl-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-phong-tam-3m-52l-tile-grout-and-bowl-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-phong-tam-3m-51l-bathroom-and-shower-cleaner/

   

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-da-nang-3m-34l-peroxide-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-da-nang-3m-peroxide-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-da-nang-3m-8l-general-purpose-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-da-nang-3m-3l-neutral-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-da-nang-manh-3m-2l-heavy-duty-multi-surface-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/nuoc-rua-chen-3m-green-label/

  https://tongkho3m.com/san-pham/dung-dich-tay-san-3m-high-productivity-floor-stripper/

  https://tongkho3m.com/san-pham/dung-dich-tay-san-3m-troubleshooter-liquid-finish-remover/

  https://tongkho3m.com/san-pham/dung-dich-tay-san-3m-troubleshooter-baseboard-stripper/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-san-3m-topline-pre-burnish-floor/

   

  https://tongkho3m.com/san-pham/dung-dich-tay-san-3m-24h-3-in-1-floor-cleaner/

   

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-san-3m-6h-speed-stripper/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-san-3m-22h-floor-stripper-lo/

  https://tongkho3m.com/san-pham/nuoc-tay-san-3m-green-label/

  https://tongkho3m.com/san-pham/chai-tay-vet-ban-cho-tham-3m-scotchgard-spot-remover

  https://tongkho3m.com/san-pham/chai-tay-keo-cao-su-tren-tham-gum-remover/

   

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-vet-ban-tren-tham-manh-3m-27h-scotchgard-extraction-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-vet-ban-tren-tham-3m-scotchgard-extraction-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-vet-ban-tren-tham-3m-28h-scotchgard-pretreatment-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-vet-ban-tren-tham-3m-scotchgard-pretreatment-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-3m-scotchgard-spray-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-vet-ban-tren-tham-3m-11l-scotchgard-bonet-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-manh-vet-ban-tren-tham-3m-2l-heavy-duty-multi-surface/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-tay-rua-dau-cong-nghiep-3m-26l-industrial-degreaser-cleaner/

  https://tongkho3m.com/san-pham/hoa-chat-bao-ve-tham-3m-chemical-sg-carpet-and-upholstery-protector

  https://tongkho3m.com/san-pham/nuoc-khu-mui-khoi-thuoc-khu-mui-hoi-3m-12l-deodorizer-country-day-scent/

  https://tongkho3m.com/san-pham/nuoc-khu-mui-hoi-3m-13l-deodorizer-fresh-scent/

  https://tongkho3m.com/san-pham/nuoc-khu-mui-hoi-3m-14l-deodorizer-mountain-spice/

  https://tongkho3m.com/san-pham/chat-phu-tinh-dien-bao-ve-san-3m-antabrite-floor/

  https://tongkho3m.com/san-pham/chat-phu-bao-ve-san-3m-resilient-floor-protection/

  https://tongkho3m.com/san-pham/chat-phu-san-da-san-be-tong-3m-scotchgard-stone-floor-protector/

  https://tongkho3m.com/san-pham/chat-phu-bao-ve-san-3m-scotchgard-resilient-floor-protection

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-3m-nomad-scraper-matting-6050/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-3m-nomad-scraper-matting-6850/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-3m-nomad-scraper-matting-8150/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-3m-nomad-carpet-matting-3100/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-3m-nomad-carpet-matting-4000/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-3m-nomad-carpet-matting-6500/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-3m-nomad-carpet-matting-8850/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-3m-nomad-carpet-matting-9800/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-hut-nuoc-3m-nomad-aqua-series-45/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-hut-nuoc-3m-nomad-aqua-series-65/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-hut-nuoc-3m-nomad-aqua-series-85

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-chong-truot-3m-nomad-z-web-scraper-matting-3200/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-chong-truot-3m-nomad-z-web-scraper-matting-9000/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tham-chong-truot-3m-5100-entrap-wet-area-unbacked/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-heavy-duty-scouring-pad-86

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-88

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-heavy-duty-big-blue-scour-pad-80cc/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-purple-scour-pad-2020

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-power-pad-2000

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-96

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-dual-purpose-scour-pad-96hex/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-light-duty-cleansing-pad-98/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-light-duty-scrubbing-pad-9030/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-easy-erasing-pad-4004/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-bot-bien-3m-scotch-brite-63

  https://tongkho3m.com/san-pham/khan-lau-microfiber-3m-scotch-brite-sq21

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-3m-scotch-brite-power-sponge-3000/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-bot-bien-3m-scotch-brite-74/

  https://tongkho3m.com/san-pham/tay-cam-3m-916-twist-lok-giu-mieng-chui-rua

  https://tongkho3m.com/san-pham/khan-lau-dau-mo-3m-scotch-brite-kitchen-cleaner

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-chui-rua-bot-bien-3m-scotch-brite-a21/

  https://tongkho3m.com/san-pham/cuon-gap-tham-hut-hoa-chat-3m-c-fl550dd-p-f2001/

  https://tongkho3m.com/san-pham/phao-quay-tham-hut-hoa-chat-3m-mini-boom-p-200/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-tham-hut-hoa-chat-3m-pad-p-110/

  https://tongkho3m.com/san-pham/goi-tham-hut-hoa-chat-3m-chemical-sorbent-pillow-p300/

  https://tongkho3m.com/san-pham/cuon-tham-hut-hoa-chat-3m-roll-c-rl15150dd/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-tham-hut-xang-dau-3m-pad-hp-156/

  https://tongkho3m.com/san-pham/phao-quay-tham-dau-3m-boom-t-270/

  https://tongkho3m.com/san-pham/phao-tham-hut-xang-dau-3m-mini-boom-t-4/

  https://tongkho3m.com/san-pham/cuon-tham-hut-dau-3m-roll-hp-100/

  https://tongkho3m.com/san-pham/cuon-chong-tran-da-nang-3m-maintenance-sorbent-roll-m-rl15150dd/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mieng-tham-hut-da-nang-3m-maintenance-sorbent-pad-m-pd1520dd/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-220/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-280/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-310/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-370/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-510/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-530/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-610/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-620/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-630/

  https://tongkho3m.com/san-pham/bang-dinh-chong-tron-truot-3m-safety-walk-710

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9001-chinh-hang

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9001v-chinh-hang

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-8210-n95

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9002

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9541-p2/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9542v-kn95/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9501/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9914k-p1/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-aura-9332a-p3/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9042-p1/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9041-p1/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9033-p1/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-8822-p2/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-8247/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-vflex-9105-n95/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9913-p1/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9542-p2/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-9541v-kn95/

  https://tongkho3m.com/san-pham/khau-trang-3m-aura-9320a-p2/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mat-na-phong-doc-3m-3200/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mat-na-phong-doc-3m-6200/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mat-na-phong-doc-3m-6100/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mat-na-phong-doc-3m-7501/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mat-na-phong-doc-3m-6800/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mat-na-phong-doc-3m-7502/

  https://tongkho3m.com/san-pham/mat-na-phong-doc-3m-hf-52

  https://tongkho3m.com/san-pham/nap-giu-phin-loc-tam-loc-bui-3m-3700

  https://tongkho3m.com/san-pham/kinh-bao-ho-3m-sf401af

  https://tongkho3m.com/san-pham/kinh-bao-ho-3m-2720

  https://tongkho3m.com/san-pham/kinh-bao-ho-3m-2721

  https://tongkho3m.com/san-pham/kinh-bao-ho-3m-334/

  https://tongkho3m.com/san-pham/kinh-bao-ho-3m-v34-3m-10434/

  https://tongkho3m.com/san-pham/kinh-bao-ho-3m-sf3701asgaf-chong-bui-chong-tia-uv/

  https://tongkho3m.com/san-pham/kinh-che-mat-3m-82701-wp96/

  https://tongkho3m.com/san-pham/thiet-bi-gan-kinh-che-mat-3m-h8a/

  https://tongkho3m.com/san-pham/thiet-bi-gan-kinh-che-mat-3m-h24m

  https://tongkho3m.com/san-pham/mang-boc-bao-ve-3m-6885-mat-na-trong-suot/

  https://tongkho3m.com/san-pham/gang-tay-chong-cat-3m-cap-do-1/

  https://tongkho3m.com/san-pham/gang-tay-chong-cat-3m-cap-do-5/

  https://tongkho3m.com/san-pham/gang-tay-da-dung-3m-bao-ve-tay/

  https://tongkho3m.com/san-pham/gang-tay-chong-cat-3m-cap-do-3/

  https://tongkho3m.com/san-pham/gang-tay-cao-su-3m-co-moc-treo

  https://tongkho3m.com/san-pham/ong-tay-chong-nang-chong-tia-uv-3m-ps2000-mipan-aquax

  https://tongkho3m.com/san-pham/phim-cach-nhiet-o-to-3m-ceramic-hong-ngoai-ir15

  https://tongkho3m.com/san-pham/phim-cach-nhiet-o-to-3m-metallic-shade-ms25/

   

  0 POSITIVE REVIEWS
  0 NEGATIVE REVIEWS
  0 LIKED THIS JOB

  Buyers Feedback

  ORDER NOW!
  • N/A POSITIVE RATING by 0 VOTES
  • 365 DAYS
   EST. DELIVERY
  • 0 ORDERS
   IN QUEUE
  • PLACE YOUR ORDER NOW!
  N/A OVERALL
  RATING


  Insert Your
  Advertisement Here
  0 POSITIVE REVIEWS
  0 NEGATIVE REVIEWS
  0 LIKED THIS JOB

  Buyers Feedback